Støbte emner i aluminium fra støberiet A/S Secure i FarumA/S Secure metalstøberi er ene om at råde over fem støbemetoder i aluminium: Sandstøbning, kokillestøbning, lavtrykstøbning, trykstøbning og præcisionstøbning. Dette giver os en unik mulighed for objektivt at rådgive vores kunder om hvilken støbemetode og støbegods, der er optimal til hver enkelt opgave.
RING til os så vi kan hjælpe jer med at vælge den optimale støbemetode!

De fem støbemetoder fra støberiet A/S Secure

Skemaet giver et overblik over de forskellige støbemetoder. Hver enkel støbemetode beskrives nærmere herunder. Kontakt os for en uddybende gennemgang og støberådgivning. Vi er støbe specialister med eget støberi og bearbejdning i Danmark og Kina. Vi er et familieejet støberi med 80 års erfaring.

Legeringsdata / støbemetoder:
Støbemetoder: Hvilken støbemetode skal jeg vælge? Sandstøbning, kokillestøbning, Lavtrykstøbning, Trykstøbning eller Præcisionsstøbning i aluminium
 
SANDSTØBNING:

Sandstøbning er også god til prototyper og prøveserier.
Sandstøbning er velegnet til kompliceret kernegods støbegods. Til både store og små støbte emner.
Serier på 10-300 stk. Sandstøbning i aluminium er velegnet til støbte emner på cirka 10-300 stk. 
Læs mere klik her

SANDSTØBNING

KOKILLESTØBNING:

Kokillestøbning er velegnet til støbte emner på 100-500 stk. Kokillestøbning er næste skridt efter sandstøbning, hvor der ønskes flere støbte emner. Ved kokillestøbning få en bedre tolerancer dvs. ensartede overflader. Til små og mellemstore støbte emner. Serier på 100-500 stk. Læs mere klik her

KOKILLESTØBNING

LAVTRYKSSTØBNING:

Lavtryksstøbning er velegnet til støbte emner på 100-500 stk. Ved lavtryksstøbning opnås en høj og ensartet støbe kvalitet. Til støbte emner op til ca. 50 kg. Lavtryksstøbning giver en ensartet overflade, gode tolerancer. Tryk-tætte emner. Serier på 100-500 stk. Læs mere klik her

LAVTRYKSSTØBNING

TRYKSTØBNING:

Serier over 500 stk. Trykstøbning er velegnet til støbte emner over 500 stk. Ved trykstøbning opnås en høj kvalitet, lav emnepris. Trykstøbning kræver dog avancerede stålforme. Vores produktion af trykstøbning i aluminium foregår på vores støberi/samarbejdspartner i Kina. Læs mere klik her

 TRYKSTØBNING

PRÆCISIONSSTØBNING:

Serier op til ca. 500 stk. Præcisionsstøbning er velegnet til støbte emner op til ca. 500 stk. Præcisionsstøbning er rigtig god til kompliceret og tyndvægget støbegods. Ved præcisionsstøbning støbning i aluminium opnås en flot tolerancer/glat overflade. Ved præcisionsstøbning kan der også støbes i rustfrit stål. Læs mere klik her

PRÆCISIONSSTØBNING

Støbte emner i aluminium fra støberiet A/S Secure i Farum