Prisregulering pr. 1. januar 2019
Vi har de sidste 12 måneder oplevet stigende omkostninger til energi, hjælpematerialer, løn, transport og miljø. Derfor vil der på alle ordre modtaget efter den 1. januar 2019 ske en regulering på + 2,5%. De nye priser forventes at være gældende året ud (frem til 1.1.2020).
 
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen

Kim Brincker
Farum, januar 2019, 
A/S SECURE støberi og bearbejdning i aluminium

---------------------------------------
Råvareregulering pr. januar 2019

Fald i råvarepriser. Der har i løbet af 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 været små udsving i aluminium prisen. Vi har nu købt ind til 1. kvartal 2019 og fastlåst prisen pr. 1.1.2019 - 1.4.2019. 

Sekundær aluminiumlegering (4261 og 4253 m.fl.) - 1,95 DKK/kg. =  pris: 16,50 DKK/kg.
Primær aluminiumlegering (Silafont 20dv og 36 m.fl.) - 1,95 DKK/kg. = pris: 19,50 DKK/kg.
 
Råvarepriserne er fastlåst kvartalsvis og reguleres kun, såfremt de ændres med mere end +/- 5% i perioden.

Derfor vil der på alle ordrer modtaget efter den 1. januar 2019 ske en regulering på - 1,95 DKK/kg. (Sidst reguleret juli 2018).

Med venlig hilsen
Kim Brincker
Farum, januar 2019