Vi forbedrer løbende vores måde at arbejde og producere på, så vi bedst muligt sikrer en bæredygtig fremtid for os selv, vores børn og børnebørn og for dem, som tror på reinkarnation: for din egen skyld i dit næste liv.

Bæredygtig produktion:
mindre spild
mindre affald 
mere genbrug (90% i aluminium)

Sikker sourcing:
samarbejdspartnere der respekterer:
menneskerettigheder
miljøregler

Sikker arbejdsplads:
sikkerhedsgrupper
motivation
ansvarlighed 

Spare på energien:
reducere elforbrug
reducere spild
reducere mængden af omsmelt (3%)

 
Sikrer miljøet & klimaet 
Grøn energi, fra olie til varmepumper, begrænse brugen af skadelige stoffer, RoHS kompatibel. 
Inspiration
Vi er blevet inspireret af følgende organisationer og håber, det også kan inspirere andre:
CRS Coporate Social Responsibility
FN Global Compact (10 principper for en bæredygtig fremtid)
UN PRI Principles for Responsible Investment (6 retningslinjer for ansvarlige investeringer)
Erhvervs- & Økonomiministeriets hjemmeside, Samfundsansvar.dk

Mvh, A/S Secure Metalstøberi
​​​​​​​