Vi forbedrer løbende vores måde at arbejde og producere på, så vi bedst muligt sikrer en bæredygtig fremtid.

Bæredygtig produktion:
mindre spild
mindre affald 
mere genbrug (90% i aluminium)

Sikker sourcing:
samarbejdspartnere der respekterer:
menneskerettigheder
miljøregler

Sikker arbejdsplads:
sikkerhedsgrupper
motivation
ansvarlighed 

Spare på energien:
reducere elforbrug
reducere spild
reducere mængden af omsmelt (3%)

 
Sikrer miljøet & klimaet 
Grøn energi, fra olie til varmepumper, begrænse brugen af skadelige stoffer, RoHS kompatibel. 
Inspiration
Vi er blevet inspireret af følgende organisationer og håber, det også kan inspirere andre:
CRS Coporate Social Responsibility
FN Global Compact (10 principper for en bæredygtig fremtid)
UN PRI Principles for Responsible Investment (6 retningslinjer for ansvarlige investeringer)
Erhvervs- & Økonomiministeriets hjemmeside, Samfundsansvar.dk

Mvh, A/S Secure Metalstøberi