A/S Secure - Aluminiumsstøperi-Støbemetoder-Støping-Støperi A/S Secure - Aluminiumsstøperi-Støbemetoder-Støping-Støperi A/S Secure - Aluminiumsstøperi-Støbemetoder-Støping-Støperi A/S Secure - Aluminiumsstøperi-Støbemetoder-Støping-Støperi A/S Secure - Aluminiumsstøperi-Støbemetoder-Støping-Støperi A/S Secure - Aluminiumsstøperi-Støbemetoder-Støping-Støperi A/S Secure - Aluminiumsstøperi-Støbemetoder-Støping-Støperi


Støping, bearbeiding og
overflatebehandling
av aluminium


Én leverandør: Fem støpemetoder + 3D print:

SANDSTØPING

Serier fra 10-300 stk. Til komplisert kjernegods. Til store og små emner. Godt egnet til prototyper og prøveserier.

KOKILLESTØPING

Fra 100-500 stk. Neste skritt etter sandstøping. Ensartet overflate, gode toleranser. Små/mellomstore emner.

LAVTRYKKSSTØPING

Fra 100-500 stk. Ensartet overflate/gode toleranser. Emner opp til normalt ca. 50 kg. Tettstøpte (trykktette) emner.

PRESSSTØPING

Serier over 500 stk. Gode toleranser og glatt overflate. Ensartede emner av høy kvalitet. Produksjon i Kina.

PRESISJONSSTØPING

Serier opp til ca. 500 stk. God til komplisert og tynnvegget gods. gode toleranser og glatt overflate.

 

A/S Secure er et dansk, familieeid aluminiumsstøperi. Vi lager støpte deler i aluminium til gatebildet og industrien i form av lamper, de offentlige røde postkassene, skannere, rullestoler, tannlegeutstyr, medisinsk utstyr, ventilasjonsvinger, girhus, pumpehus, lagerskjold og støpte deler til designmøbler m.m. 

Vi leverer helstøpte løsninger i aluminium til mange bransjer i Danmark, Sverige, Norge, Nederland, Tyskland, Frankrike og Irland.


Under kan du se en presentasjonsvideo av aluminiumsstøperiet og -bearbeidingen vår:

 


Støperiet vårt har siden 1942 fremstilt støpte deler i aluminiumlegeringer samt sinklegeringer og kobberlegeringer.
 
Vi er ikke bundet til én enkelt støpeprosess, men råder i dag over fem forskjellige støpemetoder i aluminium:

SANDSTØPING i aluminium- og kobberlegeringer 
KOKILLESTØPING i aluminium- og sinklegeringer 
LAVTRYKKSSTØPING i aluminiumlegeringer  
PRESSTØPING i aluminium- og sinklegeringer  
PRESISJONSSTØPING i aluminium-, kobber- og stållegeringer